Chcete kúpiť firmu s históriou alebo radšej ready made s.r.o.?

Okrem toho, že si môže potenciálny podnikateľ založiť svoju vlastnú firmu alebo sa stať spoločníkom novovzniknutej obchodnej spoločnosti s.r.o., takisto je tu možnosť kúpiť sro platca dph na predaj, teda takúto firmu kúpiť s tým, že táto už existuje a má vybavené všetky náležitosti spojené napríklad s jej zápisom do obchodného registra, je zaregistrovaná pre DPH, má zaplatené základné imanie a splnené všetky body k tomu, aby bola okamžite prístupná na podnikanie, no samozrejme dajú sa pri nej upraviť viaceré dôležité detaily- obchodný názov, sídlo, konateľ, predmet podnikania, atď.

mobil papiere, písanie

Táto cesta, teda kúpa už existujúcej spoločnosti, je rýchlejšia a o dosť praktickejšia. Túto cestu využívajú podnikatelia, ktorí chcú v čo najkratšom časovom úseku rozbehnúť podnikanie, respektíve ak vidia nejakú časovo obmedzenú príležitosť. Samozrejme sú ale záujemcami aj tí, ktorí sa chcú vyhnúť byrokraticky náročným postupom pri zakladaní vlastnej obchodnej spoločnosti.

Ak chce teda záujemca firmu kúpiť a nie založiť, je tu tá možnosť a stretne sa s rôznymi ponukami.

Tieto ponuky je následne dôležité triediť hlavne podľa toho, či ide o firmy s históriou alebo bez histórie.

Aký je medzi nimi rozdiel? Každá z týchto možností má svoje pre aj proti.

okuliare, ceruzka

Firmy s históriou majú za sebou podnikateľskú a obchodnú minulosť, konkrétna doba je pochopiteľne pri každej firme iná. Okrem doby pôsobenia sú tu však aj iné rozdiely. Niektoré z nich majú za sebou dlhodobo úspešné obdobie, vytvorili si meno, majú silný brand a zvolený majú tiež zaujímavý predmet podnikania. Ale potom sú tu aj tie, ktoré sa ukázali byť neúspešným projektom. Je však dôležité, aby ste v prípade záujmu takéto obchodné firmy s históriou kupovali od predajcu, ktorý k nim poskytuje garančnú zmluvu, že sú čisté a neprinesú svojmu novému majiteľovi nevybavené pohľadávky.

Ready made spoločnosti bez histórie vznikli len preto, aby sa predali. Žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávali, jedine že majú splnené všetky dôležité body k tomu, aby sa s nimi dalo ihneď podnikať. Spadajú tak pri nich obavy, že by so sebou priniesli nejaké problémy z minulosti.

About the author