Rieka prekypujúca životom

Najväčšou riekou sveta je rieka Amazonka, ktorá preteká z peruánskych Ánd naprieč Brazíliou a vteká do Atlantického oceána a popisuje územie Južnej Ameriky. Dĺžka jej toku sa odhaduje na približne šesťtisícštyristotridsať kilometrov so spádom asi päťtisícpäťsto metrov a s tromi hlavnými prítokmi. Tými je Juruá v Peru a západnej Brazílii, ktorá je pravým tokom Amazonky s dĺžkou tritisícdvestoosemdesiat kilometrov a celková rozloha sa odhaduje bez mála na dvestotisíc kilometrov štvorcových. Druhým v poradí hlavných prítokov Amazonky je Madeira, čo je rieka v Južnej Amerike pretekajúca Bolíviou a Brazíliou.

voda

Negro je tretím prítokom, ktorý je zároveň najdlhším prítokom s rozlohou takmer sedemstotisíc kilometrov štvorcových. Vďaka rieke Amazonka je transportovaná takmer štvrtina všetkých vôd, ktoré na svete dopravujú rieky priamo do morí a svetových oceánov. V samotnej rieke Amazonka a v lesoch a dažďových pralesoch, ktoré túto rieku obklopujú, žije množstvo živočíchov, spomedzi nich aj rada ohrozených druhov a cicavcov, ktoré nežijú už nikde inde na svete alebo sú na pokraji vyhynutia a svoje posledné útočisko našli práve v divočine nespútanej amazonskej prírody.

amazonka

Jedným z týchto ohrozených druhov zvierat je napríklad vydra riečna, ktorá je charakteristická tým, že sa zdržuje v rodinných skupinkách a nie je ničím nevídaným, že ju človek môže pozorovať v blízkosti brehov práve spomínanej rieky Amazonky. Amazonka však nepozostáva len z tečúceho toku – taktiež je možné nájsť lokality so stojatými vodami, ktoré vskutku prekypujú životom. Tieto stojaté vody bývajú porastené najrôznejším druhom rastlín, ktoré na vodnej hladine vytvárajú akýsi živý koberec. Práve toto vodné rastlinstvo poskytuje úkryt a potravu pre veľa živočíchov, a to od hmyzu až po drobné obojživelníky a vtáctvo.

About the author