Neakademické tituly MBA, MSC a L.LM., aká je ich skutočná cena ?

Píšu sa za menom, vyzerajú dobre a pridávajú na kredite osobnosti. Nie je tak dávno, čo sa tak často môžeme stretnúť s ľudmi, ktorí disponujú takýmito hodnosťami. Uznávajú sa na zahraničných školách, dnes sa dajú študovať aj na Slovensku majú nie malú výpovednú hodnotu.

promoce
 
Master of Bussines administrative (MBA) – Predovšetkým ide o ekonomické vzdelanie zamerané na riadenie. Takéto štúdium riadenia (managementu) je dostupné v niekoľkých variáciách alebo v moduloch, napríklad; Management bankovníctva, zdravotníctva, finančníctva, verejnej správy a pod. Podmienkou na zapísanie sa na takéto štúdium je mať absolvovaný prvý stupeň vysokej školy alebo mať skúsenosti v oblasti riadenia. Cena sa pohybuje okolo 3200 €.  Doba trvania môže byť už za jeden rok a podmienkou je napísať záverečnú prácu. Kurzy sa vyučujú často online, alebo aj prostredníctvom niekoľko prednášok či seminárov.

Master of science (MSC) – Titul druhého stupňa, ktorého podmienkou je absolvovanie bakalárskeho štúdia. Titul sa môže často zamieňať s MBA, keďže tiež aj MSC štúdium môže byť v managemente a financiách, základným rozdielom je, že tento titul je viac pre absolventov a MBA skôr pre manažérov s praxou, inak povedané absolvent MSC má väčší predpoklad na ďalšie štúdium tretieho stupňa je teda skôr zameraný na vedecké poznávanie ako na praktikum. Titul je možné vyštudovať v Českej republike aj na Slovensku, no najviac ho je možné získať na vysokých školách v Nemecku, Veľkej Británii a USA.

 Master of law  (LL.M.) – Takýmto titulom sa môžu chváliť osoby buď s právnickým vzdelaním alebo s právnickou praxou. Jedná sa o vzdelanie druhého stupňa – právo, zamerané na korporátne právo, ale aj na niektoré iné odvetvia, ako aj na mediačné a podobne. Štúdium takéhoto práva vychádza predovšetkým z anglosaského prostredia. Cena začína približne na sume okolo 3000 €. Štúdium taktiež môže prebiehať online, poprípade sa vyžadujú určité prednášky alebo konzultácie a záverečná práca.

kancelář

Absolvovanie takéhoto štúdia môže byť určite len prínosom, za zváženie stoja možnosti potencionálneho študenta a taktiež jeho praktické využitie. Na druhej strane môžu byť mínusom dnes, už jednoduchá dostupnosť a taktiež potenciál komerčného produktu týchto titulov.  

Nezařazené

About the author