Návšteva virtuálneho sveta

Dnešná moderná spoločnosť tvorí okrem reálneho sveta aj ten virtuálny, ktorý je ale v podstate takisto reálny, pretože ho tvoria reálni ľudia a reálne skutočnosti. Preto som sa rozhodol nedeliť svet na skutočný a virtuálny, ale spojiť ho do jednej podoby. To znamená, že existuje iba jeden svet a to skutočný, v ktorom okrem bežných vecí používame aj internet.

gor

Tak, ako je našou vizitkou okolie ktoré tvoríme, rovnakou vizitkou nás, ľudí, je aj internet, pretože ho tvoríme takisto my, ľudia. Je to v podstate to isté. V „skutočnom“ svete nás čaká zábava, radosť, sympatie, ale aj podvody, krádeže a strach z chorých úmyslov niektorých jedincov. A povedzte mi, že rovnaké to nie je aj vo svete „virtuálnom“. A menovateľom i tvoriteľom týchto pocitov a situácií sú v oboch prípadoch jedine a len ľudia. Dobrí aj zlí, s dobrými aj zlými úmyslami, so svojou genialitou ale aj chybami.

Rovnako, ako sme sa v „skutočnom“ živote naučili byť ostražití, pozorní a neveriť len tak všetkému a každému, nevyužívať neoverené služby, nepodpisovať hocičo a dávať si pozor na svoje súkromie, presne ten istý postoj treba zaujať aj v prípade, ak ste častým návštevníkom „virtuálneho“ života .

média

Internet je iba nástrojom, aby veci fungovali oveľa praktickejším a rýchlejším spôsobom. Tie pozitívne a užitočné, ale aj tie negatívne a nebezpečné. Je preto iba na nás, ktoré si zvolíme a ako k veciam budeme pristupovať. „Internetový“ svet tak nie je akousi oddelenou a chránenou realitou, v akej nám nič nehrozí a do ktorej sa chceme skryť, to je hlúposť. Myslím si, že väčšina ľudí sa na tomto priestore neschováva, len ho využíva k veciam súvisiacim s bežným životom. Dnešná doba navyše speje k tomu, že navštevovanie „virtuálneho“ sveta bude samozrejmou povinnosťou aj pre tých, ktorí ho odmietajú.

Nezařazené

About the author