Podmienky založenia s.r.o.

Byť zamestnaný má svoje výhody, ale aj nevýhody. Máte istý príjem v určitý deň v mesiaci, odrobíte vopred stanovený počet hodín a narozdiel od vlastnej firmy, nemusíte riešiť úradné a administratívne záležitosti. No výška vášho príjmu rastie len minimálne a nie ste pánom celého svojho dňa. Založenie vlastnej s.r.o. znamená určité riziko, ktoré vám však v konečnom dôsledku pri snahe prinesie väčšiu úrodu. Aby ste však mohli začať podnikať musíte splniť niekoľko podmienok.

silhouettes-81830_1280

Podmienky založenia s.r.o.

1. Výber obchodného mena

Prvou a jednou z najdôležitejších podmienok je výber toho správneho obchodného mena, ktoré bude vašu firmu po celý čas reprezentovať. Meno musí byť ľahko zapamätateľné, ale hlavne nesmie ho nikto používať. Vyberajte meno, ktoré bude už v názve charakterizovať vašu špecializáciu.

2.Výber sídla

Na to, aby ste museli viesť firmu, musíte uviesť adresu, kde budete sídliť. Adresa môže byť nebytový priestor, ale aj byt či dom. Prekážkou dokonca nie je ani adresa vášho trvalého bydliska. Firmu tak môžete prevádzkovať aj u vás doma a problémom nie je ani bremeno voči banke v prípade ak máte priestory na hypotéku.

consulting-2761233_1280

3. Dokumenty

Ak firmu bude prevádzkovať jedna osoba je potrebné vypracovať zakladateľskú listinu, v prípade väčšieho počtu vlastníkov sa uzatvára takzvaná spoločenská zmluva. Vzory týchto dokumentov nájdete na internete alebo dáte vypracovať odborníkom.

4. Výpis zo Sociálnej poisťovne

Zakladateľom s.r.o. musí byť osoba, ktorá nemá žiaden dlh voči sociálnej poisťovni. Pokiaľ takýto nedoplatok máte, sumu musíte najskôr vyplatiť a až následne po súhlase poisťovne môžete požiadať o založenie.

5. Základné imanie

Výška imania, ktorú konateľ alebo viacero vlastníkov skladá, predstavuje 5000 Eur. Ešte donedávna bolo potrebné túto sumu vložiť na bankový účet a výpis z banky následne predložiť. Dnes sú však podmienky už iné a na zdokladovanie tejto sumy stačí písomné prehlásenie konateľa.

About the author