Biopalivá- pohon budúcnosti?

Biopalivá dokážu byť rovnako efektívne ako fosílne palivá vo všetkých smeroch, sú obnoviteľné a ich používaním by sme dokázali znížiť emisie skleníkových plynov až o 90%. Jedným zo základných problémov ich používania vo väčšom množstve ako tomu je teraz bolo to, že sú vyrábané hlavne z plodín, ktoré môžu slúžiť tiež ako potrava. Na ich výrobu bola doteraz určená napríklad kukurica. Ak by sa ich produkcia zvýšila, znamenalo by to drastické zvýšenie cien niektorých plodín. Ako ideálne riešenie sa ukázala výroba z rias, ktorá dokonca otvorila ďalšie možnosti. Nedávno bola objavená metóda, ktorá dokáže prinútiť riasy vyrábať miesto kyslíka vodík.

elektrické auto

Takže okrem použitia samotných rias by mohol ako vhodný pohon do vozidiel slúžiť aj biovodík. Ten sa donedávna získaval práve z fosílnych palív, čiže nebol práve ekologický, ale táto nová metóda sa zdá byť priamo dokonalá. Okrem toho sa dá získavať aj iným spôsobom, a to fermentáciou pri použití kyselín a baktérií ako napríklad E.coli. Kyseliny potrebné pri tejto výrobe by sa dali získať z bežného poľnohospodárskeho odpadu a podobne. Tým by sa samozrejme znížilo aj množstvo samotného odpadu.

příroda

             Kedy by mohli obnoviteľné zdroje úplne nahradiť fosílne palivá?

Posledným a asi najväčším problémom je samozrejme samotná infraštruktúra. Celú ich výrobu treba budovať od základov, čo sa celé nemôže stať hneď. Na fosílne palivá sme si zvykali pridlho, čiže ich úplná náhrada nebude trvať vôbec krátko. Napríklad sa môžeme pozrieť na elektromobily, ktoré aj keď sú už bežne dostupné, k ich používaniu ľudia prichádzajú pomaly. Za spomenutie tiež stojí to že v ceste používaniu obnoviteľných zdrojov môžu stáť aj napríklad obrovské ropné spoločnosti, ktoré by sa svojich zdrojov nemuseli len tak vzdať. EÚ určila rok 2050 ako cieľ, kedy by mali byť všetky dopravné prostriedky poháňané nejakým obnoviteľným zdrojom energie. Ak by sa to ale nepodarilo, skôr či neskôr na ľudí pritlačí samotná príroda. 

Nezařazené

About the author